Nikaraisten kirkkotie

Nikaraisten kirkkotie

Koko reitin pituus on 34 km.

Multian asutus on merkitty aikakirjoihin v. 1564 ja samalla vuosisadalla rakennettiin Nikaranperälle Nikaran erämaatalo.

Ensimmäiset asukkaat asettuivat Nikaran alueelle 1552-luvun lopulla. Tuolloin laajassa erämaassa ei ollut minkäänlaisia kulkuyhteyksiä vesistöjä lukuun ottamatta. Asukkaat raivasivat ja suunnittelivat kulkureittiä kohti Multiaa ja Keuruuta, jonne ensimmäinen kirkko rakennettiin v. 1628. Sitä ennen multialaiset ja keuruulaiset kävivät aika ajoin kuulemassa saarnaa ja kuulumisia Ruoveden kirkossa. Matkaa Nikaran ja Ruoveden välillä oli yli 100 kilometriä suuntaansa. Toinen kirkko Keuruulle rakennettiin v. 1656 ja kolmas 1738, joka on nykyisellä paikallaan. Multia sai oman kirkkonsa v. 1796, ja näin nikaralaisten matka kirkkoon lyheni huomattavasti. Niinä pyhinä, kun Multialla ei ollut pappia, käytiin edelleen kirkossa Keuruulla.

Kirkkotie kulki Nikaran talosta Lamminmäen kautta Kallionikaraan, jossa Kangasjärvi tarjosi ihanteellisen pysähdyspaikan. Sen petäjistä on löydetty puumerkkejä ja kaiverruksia, mutta valitettavasti nämä ovat kelottuneina tulleet kaadetuiksi. Vaellus jatkui Kangasjärveltä erämaan poikki Peuralanperälle keskivaiheilla sijaitsevaan Pienimäkeen. Pienimäki toimi matkalaisten yöpymispaikkana. Lepohetken jälkeen suuntana oli Tiihala, Uitamo ja Vilhula, jonka kautta saavuttiin Multian kirkolle. Silloiset kirkkotientekijät raivasivat reitin taiten kankaiden ja kapeimpien suosalmekkeiden lävitse. Jokien yli oli rakennettu siltoja ja suot ylitettiin pitkospuita tai kapulateitä pitkin. Kapeaa Uitamon järveä ei kierretty, vaan sen yli tehtiin kivistä kahlaamo ja myöhemmin silta.

Syksyllä 2005 kokoontui Pienimäen tupaan Peuralan Linnanmäellä ensimmäisen kerran Nikaran kirkkotien ennallistamista suunnitteleva ryhmä, johon kuuluivat Multia-Seuran, Nikaran kyläyhdistyksen, Pienimäen suvun ja Ympäristökeskuksen edustajat. Reitin ensimmäinen osa Nikara-Pienimäki (20 km) päätettiin raivata ja reitti saatiin vaihe vaiheelta valmiiksi kesän päätteeksi 2009. Arvokas kirkkotie saatettiin näin vaeltajien käyttöön.

Kohde on esitelty myös Retkipaikka.fi -palvelussa ja Multian kylät / Nikara -nettisivulla.


Kartta

Nikaraisten kirkkotie kartta